Home » Betalingen

Betalingen

Ouderbijdrage overmaken op:

IBAN:IT51 K030 1503 2000 0000 3582 476
Rekening bij Fineco op naam van ERASMUS ASSOCIAZIONE CULTURALE BIC/SWIFT: UNCRITMM

Gelieve altijd Italiaans te schrijven op de overmakingen omdat niet alle medewerkers van Erasmus het Nederlands machtig zijn.

Graag vermelden 'Contributo (naam kind(eren) + schooljaar)', evt., als meteen het lidmaatschap van Erasmus wordt betaald: Socio (naam ouder* + kalenderjaar):

Bijvoorbeeld: 'Contributo NTC Joop e Marie ten Heuvel 2018/ 2019' evt. met '+ socio 2018 Willem ten Heuvel'

Indien de bijdrage in termijnen wordt betaald (alleen voor bijdragen boven de €600), toevoegen 'prima rate' of 'seconda rate', resp. eerste en tweede termijn. De eerste termijn is 30 augustus, de tweede op 28 februari.

Let wel: één ouder dient lid te zijn van Erasmus bij betaling van de bijdrage van de kinderen.

* Socio (It.) = verenigingslid
Graag de naam aanhouden van de ouder die lid is geworden van de vereniging bij inschrijving.