Home » Groepsindeling

Groepsindeling

Leerlingen worden ingedeeld in groepen naar leeftijd, maar ook naar capaciteiten. Leerlingen met weinig woordenschat of beperkte taalvaardigheid kunnen bijvoorbeeld niet goed functioneren in een klas die werkt aan beginnende lees- en schrijfvaardigheid. Daarom worden de meeste leerlingen getoetst en/of bij intake wordt hun taalvaardigheid geëvalueerd en op basis daarvan (meestal voorlopig) in een groep geplaatst.

Wij werken met vier groepen, die zoals reeds aangegeven, naar leeftijd en capaciteiten zijn ingedeeld.

Groep P&K, leerlingen tussen de 2,5 en 4 jaar.

Groep A, leerlingen tussen de 4 en de 6 jaar (ongeletterd).

Groep B, leerlingen van 6 en 7 jaar (beginnende leesvaardigheid).

Groep C en D, leerlingen tussen 7 en 13 jaar (geletterd).