Home » Ouderbijdragen 2019 / 2020

Ouderbijdragen 2019 / 2020

Peuter- en kleuteronderwijs

Groep P&K (2,5 - 4 jr) met aangepaste lestijden van 10.00 - 12.00:  € 425.
Bij inschrijving als tweede leerling uit hetzelfde gezin: € 375.

Primair onderwijs

Groep A /Groep B zonder software:  €425.
Bij inschrijving als tweede leerling uit hetzelfde gezin: € 375.
Groep B/C/D (met software abonnement):  €450.
Bij inschrijving als tweede leerling uit hetzelfde gezin:  €400