Home » Het schooljaar 2018 / 2019

Het schooljaar 2018 / 2019

(segue versione italiana)

Wat is er nieuw dit jaar

Dit schooljaar bevestigen we onze manier van werken zowel didactisch als organisatorisch- financieel. We hebben weer subsidie en zien we het financieel zonniger in. Het leerlingaantal is wat achteruit gegaan maar dat kunnen we prima opvangen. 

Tablets en sponsoren

We gaan door met het gebruik van de tablets en hebben zelfs speciale subsidie gekregen van het NOB voor de aanschaf door de school, zodat niemand meer een eigen tablet hoeft mee te nemen. Ook hebben we de laatste versies van de Cito-toetsen Spelling en Leesvaardigheid aangeschaft zodat we up-to-date zijn. Bovendien  hopen we de sponsors te houden dit jaar. 

Taal actief 

We gaan verder zoals gezegd met de softwareversie van Taal actief versie vier. Dit bleek goed te werken dit jaar en na wat technische probleempjes werkt het zeer goed, ook voor het huiswerk. We hebben het plan opgevat om wat meer leesonderwijs te geven via Nieuwsbegrip en we kregen het advies wat meer lessen te geven dus gaan we die plannen.

Afstandsonderwijs

Het afstandsonderwijs komt moeizaam van de grond, maar de plannen zijn niet van tafel, in tegendeel. De leerling krijgt dan een persoonlijk  programma, gebaseerd op vanuit thuis toegankelijk software. Hierbij wordt ook ingegaan op onderdelen die de leerling het meest problemen opleveren. We willen deze formule allereerst kunnen toepassen op leerlingen die ver weg wonen of niet naar de lessen kunnen komen.

Allemaal een prima schooljaar gewenst.
Michel Dingenouts
Coordinator NTC Erasmus

 

Cosa c'è di nuovo quest'anno

Quest'anno scolastico confermiamo il nostro modo di lavorare sia dal punto di vista didattico che organizzativo - finanziario. Abbiamo di nuovo un sussidio e non abbiamo più problemi finanziari. Tuttavia voremmo trovare degli spazi nostri, ma è una questione difficilmente realizzabile. Il numero di studenti è leggermente diminuito, ma possiamo facilmente far fronte a questa situazione. 

Tablet e sponsor

Continueremo ad utilizzare i tablet e abbiamo anche ricevuto un sussidio speciale dal NOB per l'acquisto da parte della scuola, in modo che nessuno debba più portare il proprio tablet. Abbiamo anche acquistato le ultime versioni delle abilità di Cito-keys Spelling and Reading in modo da essere sempre aggiornati.
Speriamo di mantenere gli sponsor quest'anno. 

Taal actief

Continuiamo come detto con la versione software di Language active versione 4. L'anno scorso ha funzionato bene e dopo alcuni problemi tecnici siamo rimasti soddisfatti, lo useremo  anche per i compiti a casa. Abbiamo in  piano di dare più enfasi sulle abilità di lettura Nieuwsbegrip e ci è stato consigliato di programmare qualche lezione in più, e così abbiamo intenzione di pianificare altre lezioni per quest'anno. 

Formazione  a distanza

L'insegnamento a distanza è difficile da realizzare, ma i piani non sono sospesi, al contrario. Lo studente riceve quindi un programma  personale, basato su un software accessibile da casa. Vengono anche inserite gli argomenti  che causano il maggior numero di problemi allo studente. Vogliamo essere in grado di applicare questa formula prima di tutto agli studenti che vivono lontano e che non possono venire alle lezioni.

Un buon anno scolastico a tutti.
Michel Dingenouts
Coordinatore NTC Erasmus